Evlelkész podcast
A mezőgazdasági miniszter és a kereszt (prédikáció, Hatvanad vasárnap, 2020.02.16.)

A mezőgazdasági miniszter és a kereszt (prédikáció, Hatvanad vasárnap, 2020.02.16.)

February 16, 2020

cím: A mezőgazdasági miniszter és a kereszt

textus: 1Móz 45,3-8a.15

„3Majd ezt mondta József a testvéreinek: Én vagyok József! Él-e még az én apám? De a testvérek nem tudtak válaszolni, mert megrémültek tőle. 4József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek már közelebb hozzám! Erre aztán közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! 5De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. 6Mert már két esztendeje tart az éhínség a földön, és még öt esztendeig nem lesz sem szántás, sem aratás. 7Isten küldött el engem előttetek, hogy maradékotok legyen a földön, és életben tartson benneteket nagy szabadítással. 8Tehát nem ti küldtetek ide, hanem Isten, […] 15Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírva megölelte őket. Azután már beszédbe elegyedtek vele a testvérei.”

 

*

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.

 
2020 az úrvacsora éve - Lehetőségek és dilemmák (Evlelkész podcast #7)

2020 az úrvacsora éve - Lehetőségek és dilemmák (Evlelkész podcast #7)

February 11, 2020

Az evangélikus egyház meghirdette 2020-ra az úrvacsora évét. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen az oltáriszentség központi szerepet játszik az evangélikus teológiában és lelkiségben. 

Emellett pedig nagyon jó alkalom ez a tematikus év arra, hogy átbeszéljünk, megvitassunk több dolgot is az úrvacsora gyakorlatával kapcsolatban, mint pl. a gyermek-úrvacsora kérdése, az úrvacsora és a konfirmáció viszonya, vagy az úrvacsora ökumenikus kérdései.

Ezekre a témákra reflektálok (a teljesség igénye nélkül) ebben az adásban, mely egy külső helyszínen elhangzott előadásom, melyet a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Lelkészi Munkaközösségi Úlésén tartottam meg 2020. február 5-én.

Hivatkozott bibliai szakaszok:

Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét, és imádkozzék értük, a tanítványok azonban rájuk szóltak. De Jézus ezt mondta: Engedjétek e kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. Azután rájuk tette a kezét, és eltávozott onnan.” (Mt 19,13-15)

Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úr testét, ítéletet eszik és iszik önmagának.” (1Kor 11,27-29)

Hivatkozott Prőhle Károly cikk.

Hivatkozott Bácskai Károly előadás.

*

Hogy ne maradj le semmiről: Facebook oldal
Evlelkész podcast a Spotify-on
Ha nézelődnél: Youtube csatorna
Igehirdetések: evlelkesz.blogspot.com
Honlap: evlelkesz.weebly.com
Az evangélikus egyházról: evangelikus.hu

Ha kérdésed lenne, vagy van ötleted, hogy miről legyen szó a jövőben, akkor ird meg kommentben, vagy irj nekem: kovacsviktor pont lutheran kukac gmail pont com emailcimre.

Csakazértis (prédikáció, Hetvened vasárnap, 2020.02.09)

Csakazértis (prédikáció, Hetvened vasárnap, 2020.02.09)

February 9, 2020

cím: Csakazértis

textus: Dán 9,4-5.12-14.17-19

„4Imádkoztam Istenemhez, az ÚRhoz, és vallást téve ezt mondtam: Ó, URam, nagy és félelmetes Isten, aki hűségesen megtartod a szövetséget azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják parancsolataidat! 5Vétkeztünk és bűnbe estünk, megszegtük törvényedet és ellened lázadtunk, eltértünk parancsolataidtól és törvényeidtől. […] [Az Úr] 12Beteljesítette a szavát, amellyel fenyegetett minket és bíráinkat, akik fölöttünk bíráskodtak: azt, hogy nagy veszedelmet zúdít ránk. Mert nem történt még sehol olyan az ég alatt, mint ami Jeruzsálemmel történt. 13Utolért bennünket mindaz a veszedelem, ami meg van írva Mózes törvényében. Mégsem esedeztünk Istenünkhöz, az ÚRhoz, nem tértünk meg bűneinkből, és nem törődtünk igazságoddal. 14Ezért az ÚRnak gondja volt arra, hogy elhozza ránk a veszedelmet. Bizony igazságos volt az ÚR, a mi Istenünk, bármit is cselekedett, hiszen nem hallgattunk az ő szavára.

[…] 17Hallgasd meg mégis, Istenünk, szolgád imádságát és könyörgését, és ragyogjon rá orcád elpusztult szentélyedre, önmagadért, ó, URunk! 18Istenem, fordítsd felém füledet, és hallgass meg! Nyisd ki szemedet, és lásd meg: milyen pusztulás ért bennünket és azt a várost, amelyet terólad neveztek el! Mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. 19Uram, hallgass meg! Uram, bocsáss meg! Uram, figyelj ránk, és cselekedj, ne késlekedj! – önmagadért, Istenem, hiszen rólad nevezték el városodat és népedet!”

*

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.

Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? 2. - A gyógymód (Evlelkész podcast #6)

Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? 2. - A gyógymód (Evlelkész podcast #6)

February 5, 2020

Az előző adásban azt tisztáztuk, hogy honnan jött a rossz, a bűn a világba. Ebben az adásban pedig, túllépve a puszta diagnózison, megvizsgáljuk van-e megmenekülés ebből az állapotból, és ha igen, hogyan.

"Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6,23)

Hogy ne maradj le semmiről: Facebook oldal
Evlelkész podcast a Spotify-on
Ha nézelődnél: Youtube csatorna
Igehirdetések: evlelkesz.blogspot.com
Honlap: evlelkesz.weebly.com
Az evangélikus egyházról: evangelikus.hu

Ha kérdésed lenne, vagy van ötleted, hogy miről legyen szó a jövőben, akkor ird meg kommentben, vagy irj nekem: kovacsviktor pont lutheran kukac gmail pont com emailcimre.

Legyen szemed hozzá (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap, 2020.02.02.)

Legyen szemed hozzá (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni utolsó vasárnap, 2020.02.02.)

February 2, 2020

cím: Legyen szemed hozzá

textus: Mk 4,26-29

26Jézus ezt is mondta: Úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, 27azután alszik és felkel, éjjel és nappal: a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. 28Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. 29Amikor pedig a termés engedi, azonnal nekiereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje.

 

*

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.

Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? 1. - A diagnózis (Evlelkész podcast #5)

Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? 1. - A diagnózis (Evlelkész podcast #5)

January 28, 2020

Úgy tűnik, állandóan arról beszélnek a templomokban, hogy az ember bűnös! Miért van ez? És mégis mit jelent valójűáan az, hogy bűn? Tényleg Ádám és Éva rontott el mindent?

 

*

Hogy ne maradj le semmiről: Facebook oldal
Evlelkész podcast a Spotify-on
Ha nézelődnél: Youtube csatorna
Igehirdetések: evlelkesz.blogspot.com
Honlap: evlelkesz.weebly.com
Az evangélikus egyházról: evangelikus.hu

Ha kérdésed lenne, vagy van ötleted, hogy miről legyen szó a jövőben, akkor ird meg kommentben, vagy irj nekem: kovacsviktor pont lutheran kukac gmail pont com emailcimre.

A jézusi hároméves terv (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap, 2020.01.26.)

A jézusi hároméves terv (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni 3. vasárnap, 2020.01.26.)

January 26, 2020

cím: A jézusi hároméves terv

textus: "23Azután [Jézus] bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. 24El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzá vitték a sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket, a megszállottakat, holdkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. 25Nagy sokaság követte Galileából, a Tízvárosból, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordánon túlról."

*

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.

Isten kontra Darwin, teremtés vagy nem teremtés (Evlelkész podcast #4)

Isten kontra Darwin, teremtés vagy nem teremtés (Evlelkész podcast #4)

January 20, 2020

Tudomány és vallás egymással szemben állnak? Mindkettőnek van mondanivalója a világ keletkezéséről, de úgy tűnik, hogy az egyház vesztett. Teremtés vagy keletkezés. Van értelme egyáltalán ennek az egész vitának? És különben is,... mit mond a Biblia a világ eredetéről és benne az ember helyéről? 

*

Hogy ne maradj le semmiről: Facebook oldal
Evlelkész podcast a Spotify-on
Ha nézelődnél: Youtube csatorna
Igehirdetések: evlelkesz.blogspot.com
Honlap: evlelkesz.weebly.com
Az evangélikus egyházról: evangelikus.hu

Ha kérdésed lenne, vagy van ötleted, hogy miről legyen szó a jövőben, akkor ird meg kommentben, vagy irj nekem: kovacsviktor pont lutheran kukac gmail pont com emailcimre.

Egyél valamit (prédikáció, Vízkereszt utáni 2. vasárnap, 2020.01.19.)

Egyél valamit (prédikáció, Vízkereszt utáni 2. vasárnap, 2020.01.19.)

January 19, 2020

cím: Egyél valamit
textus: János evangéliuma 4,31-38

"31Közben kérték őt a tanítványai: Mester, egyél! 32Ő pedig azt mondta nekik: Nekem van mit ennem, amiről ti nem tudtok. 33A tanítványok egymást kérdezgették: Valaki talán hozott neki enni? 34Jézus ezt mondta nekik: Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. 35Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap, és jön az aratás? Íme, mondom nektek: emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. 36Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. 37Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. 38Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be.

**

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.

Első benyomás (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2020.01.12.)

Első benyomás (prédikáció, Vízkereszt ünnepe utáni 1. vasárnap, 2020.01.12.)

January 12, 2020

cím: Első benyomás
textus: Márk evangéliuma 1,9-11

„9Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. 10És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb; 11a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.”

**

evlelkesz.blogspot.com

evlelkesz.weebly.com

youtube.com/Evlelkész

facebook.com/evlelkesz

spotify.com/Evlelkész

Ha keresni szeretnél a prédikációk között, akkor látogass el az evlelkesz.blogspot.com-ra, ahol
böngészhetsz címkék, igehely, egyházi év vagy akár dátum szerint is. A 2016. december 4-e
utáni posztok tartalmaznak hangfájlt.