Evlelkész Podcast
Bűnösök és hajórakományok - Gal 5,25.6,1-5 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap, 2021.09.12.)

Bűnösök és hajórakományok - Gal 5,25.6,1-5 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 15. vasárnap, 2021.09.12.)

September 12, 2021

textus: Galata 5,25.6,1-5
„25 Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint. […] 
1 Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél! 2 Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét. 3 Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát. 4 Mindenki a saját tetteit vizsgálja meg, és akkor csakis a maga tetteivel dicsekedhet, és nem a máséval. 5 Mert mindenki a maga terhét hordozza.”

Minden, amit az ember teremtett, igen jó. Ja, nem! - Igebeszéd Erlitz Anita református lelkésszel (s01e01)

Minden, amit az ember teremtett, igen jó. Ja, nem! - Igebeszéd Erlitz Anita református lelkésszel (s01e01)

September 7, 2021

Sokféle kapcsolódásunk lehet az Istenhez. Számomra az egyik legfontosabb a teremtettségem. Az, hogy őtőle - vagy ha úgy tetszik - belőle származom. És ebben osztozunk mindannyian, mind a lassan nyolc milliárd ember. Nem számít, hogy hol élsz, milyen vagy, mit teszel. Teremtmény vagy, teremtmény vagyok. 

Éppen ezért a teremtettség az ökumenének, azaz a keresztények egységét munkáló mozgalomnak is fontos útja. Erre az útra lépünk most rá Erlitz Anita református lelkipásztorral. Laza keretben beszélgetünk, mint barátok, testvérek és szolgatársak.

Mit jelent a teremtettség számomra? Mit jelent, hogy az Isten képmásai vagyunk? Hogyan értelmezzük a teremtéstörténetet? Ilyen és hasonló kérdésekre keressük a válaszokat.

Ez a beszélgetés egy négy részes sorozat, az Igebeszéd rovat első évadának, első epizódja. 

 

Hivatkozott korábbi adások:

Keresztény vagyok. Mit kezdjek az Ószövetséggel? https://www.youtube.com/watch?v=9XlswQiTq30&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Hivatkozott könyvek:

Varga Gyöngyi: Nomád teológia https://bolt.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/teologia/nomad-teologia-detail

Yuval Noah Harari: Sapiens https://moly.hu/konyvek/yuval-noah-harari-sapiens

Hivatkozott filmek: 

Kapcsolat (1997) és Matrix (1999) https://kotoszo.blog.hu/2021/06/17/4_gyonyoru_film_a_nyarra_amit_keresztenykent_latnod_kell

Avatar (2009) https://port.hu/adatlap/film/tv/avatar-avatar/movie-104833

 

Marketing katasztrófa - Jn 6,60-66 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap, 2021.09.05.)

Marketing katasztrófa - Jn 6,60-66 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap, 2021.09.05.)

September 5, 2021

textus: János evangéliuma 6,60-66
60 Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? 61 Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? 62 Mi lesz, ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? 63 A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. 64 De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. 65 És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.
66 Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé.

Tényleg boldog?- A Boldogmondások (bibliatanulmány s02e02) - audió verzió

Tényleg boldog?- A Boldogmondások (bibliatanulmány s02e02) - audió verzió

September 2, 2021

Az eredeti YouTube videóm linkje: https://youtu.be/azCZi2rj28Y

"Boldogok a lelki szegények" - ez a fél!mondat minden bizonnyal ott van a "mindenki tudja bibliai mondatok" TOP10-es listáján. Ebben az adásban annak próbálunk meg utána járni, hogy mi lehet az oka a népszerűségének, ismertségének, és hogy vajon tényleg boldog?

Hivatkozott korábbi adások:

A bibliatanulmányok második évadának lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=MKQjN4OJcRo&list=PLuhJ6pNrVRjO3kSes6JPR6410EsDMNL0g&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Mi Isten neve? https://www.youtube.com/watch?v=XzffnLiBNdI&t=3s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

GPS az üdvösséghez (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap, 2021.08.29.)

GPS az üdvösséghez (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 13. vasárnap, 2021.08.29.)

August 29, 2021

textus: Lukács 13,22-30

„22 Amikor Jeruzsálem felé tartott, városról városra és faluról falura haladva mindenütt tanított. 23 Valaki ezt kérdezte tőle: Uram, kevesen vannak-e, akik üdvözülnek? Ő így felelt nekik: 24 Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert mondom nektek, hogy sokan akarnak majd bemenni, de nem tudnak. 25 Amikor már felkelt a ház ura, és bezárta az ajtót, megálltok kívül, és zörgetni kezdtek az ajtón, és így szóltok: Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszol nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok. 26 Akkor kezditek majd mondani: Előtted ettünk és ittunk, és az utcáinkon tanítottál. 27 Ő pedig ezt mondja nektek: Nem tudom, honnan valók vagytok, távozzatok tőlem mindnyájan, ti gonosztevők! 28 Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákóbot és a prófétákat mind az Isten országában, és hogy ti magatok ki vagytok rekesztve onnan. 29 Akkor eljönnek napkeletről és napnyugatról, északról és délről, és asztalhoz telepednek az Isten országában. 30 És íme, vannak utolsók, akik elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók lesznek.”

”Amilyen az istenképed, olyan Istent fogsz közvetíteni!” - Beszélgetés Seben Glóriával (Evlelkész Podcast #47)

”Amilyen az istenképed, olyan Istent fogsz közvetíteni!” - Beszélgetés Seben Glóriával (Evlelkész Podcast #47)

August 24, 2021

“Mert most tükör által homályosan látunk”- írja Pál apostol (1Kor 13,12). Ennek a homályos látásnak nincsen köze a idegekhez, a csapokhoz és pálcikákhoz, vagy az agy ilyen-olyan részeihez, hanem valahol nagyon mélyen az emberség magjában létezik, és hatással van az egész életre és mindenfajta érzékelésre. 
Mindenki elképzeli valahogyan Istent, még azok is, akik nem hisznek benne. Abba azonban kevesen gondolunk bele, hogy az az istenkép vagy azok a istenképek, amelyek bennünk vannak nem véletlenül olyanok, amilyenek, és hatással vannak a hitünkre, a vallásgyakorlásunkra, és bizony arra is, hogy milyen Istent közvetítünk a többi ember felé. 
De vajon milyen istenképek vannak? Vannak jók és rosszak is? És mennyi köze van a bennem élő istenképnek magához a Mindenhatóhoz? És vajon mennyire homályos az a bizonyos tükör, amiben látom vagy látni vélem magát az Istent? 
Ilyen és hasonló kérdésekre keressük (és alkalmasint találjuk) az e heti adásban a választ Seben Glóra evangélikus lelkész-pszichológussal, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktoranduszával.

Hivatkozott korábbi adás:

Keresztény vagyok. Mit kezdjek az Ószövetséggel? https://www.youtube.com/watch?v=9XlswQiTq30&t=1077s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

A dolgok szíve közepe (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap, 2021.08.22.)

A dolgok szíve közepe (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 12. vasárnap, 2021.08.22.)

August 22, 2021

textus: Márk evangéliuma 10,17-27

„17 Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 18 Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 19 Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” 20 Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21 Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! 22 A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 23 Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok! 24 A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! 25 Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26 Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? 27 Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges.”

Az Úr az én pásztorom - avagy a “Könyökömön jön ki” zsoltár (Bibliatanulmány s02e01) - audió verzió

Az Úr az én pásztorom - avagy a “Könyökömön jön ki” zsoltár (Bibliatanulmány s02e01) - audió verzió

August 17, 2021

AUDIÓ VERZIÓ! az eredeti videó linkje: https://youtu.be/MKQjN4OJcRo

A Bibliatanulmányok 2. évadjában olyan bibliai szövegekkel foglalkozunk, amelyek veterán hívőknek már "könyökén jön ki". Érdemes azonban észben tartani, hogy ezek a szakaszok nem véletlenül olyan nagyon népszerűek. Csak éppen sokszor a népszerűségük okával, eredetével nem vagyunk tisztában, vagy hagyjuk figyelmen kívül. Az első epizódban a 23. zsoltárt vesszük elő.

A 23. zsoltár
1 Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. 3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. 4 Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, csordultig van poharam. 6 Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.

Hivatkozott korábbi adások:

Bibliatanulmányok, 1. évad: https://www.youtube.com/watch?v=hQW_LiIKX9s&list=PLuhJ6pNrVRjPSa_8FanMzlcRDL4wRhQQX&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz
Földrajz nélkül nincs Biblia: https://www.youtube.com/watch?v=Py2_CFqI4rk&t=543s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Életigazítás - Lk 17,7-10 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap, 2021.08.15.)

Életigazítás - Lk 17,7-10 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 11. vasárnap, 2021.08.15.)

August 15, 2021

textus: Lukács evangéliuma 17,7-10

„7 Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor az szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről: Jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz! 8 Nem azt mondja-e inkább neki: Készíts nekem valami vacsorára valót, övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál! 9 Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? 10 Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt.”

Nem vagyok római katolikus. Mit kezdjek a gyónással? (Evlelkész Podcast #46)

Nem vagyok római katolikus. Mit kezdjek a gyónással? (Evlelkész Podcast #46)

August 10, 2021

"A gyónás egy nagyon rossz dolog." Nem igaz. "A protestánsoknál nincsen gyónás." Ez sem igaz. "A bűneim csak az Istenre és rám tartoznak." Ez sem igaz teljesen.

A bűn megvallássának és a feloldozásnak a gyakorlata egyidős a kereszténységgel. A nagy kérdés csak az, hogy vajon minek tekintjük ezt a folyamatot, mi ennek a folyamata és mire jó egyáltalán? Ezt fogjuk az e heti adásban körbejárni.

 

Az adás tartalma:

1. Bevezetés
2. A "gyónás" fogalom jelentése
3. A gyónás biblikus alapjai
4. A gyónás funkciói
5. A gyónás fajtái és a pap/lelkész szerepe
6. A gyónás részei és menete protestáns (de szorosabban evangélikus) megközelítésben

 

Hivatkozott korábbi adások:

7 vagy 2? Mi a különbség a római katolikus és az evangélikus szentségek között? https://www.youtube.com/watch?v=XnBIiCMN5BI&t=2092s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? 1. https://www.youtube.com/watch?v=gHj2FUMsyoM&t=105s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

"Majd, ha felnő, eldönti!" A keresztségről https://www.youtube.com/watch?v=_kH4Qgf_430&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Nem vagyok római katolikus. Mit kezdjek a pápával? https://www.youtube.com/watch?v=bs9geL0_XrQ&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Hivatkozott könyvek:

A Magyarországi Evangélikus Egyház Hitvallási Iratai (Konkordiakönyv) 4. https://lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/teologia/472-schmalkaldeni-cikkek-ertekezes-kis-kate-nagy-kate

Luther válógatott művei 2. - Felelőség az egyházért https://lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/teologia/299-luther-valogatott-muvei-2-felelosseg-az-egyhazert

Luther válogatott művei 6. - Prédikációk https://lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/teologia/180-luther-valogatott-muvei-6-predikaciok

 

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App