Evlelkész Podcast
A végső határon - Jel 20,11-15 (prédikáció, Ítélet vasárnap, 2021.11.07.)

A végső határon - Jel 20,11-15 (prédikáció, Ítélet vasárnap, 2021.11.07.)

November 7, 2021

textus: Jelenések 20,11-15

„11 És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt: színe elől elfutott a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. 12 És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trón előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Egy másik könyv is kinyittatott, az élet könyve, és a halottak a könyvekben írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13 A tenger kiadta a benne levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a maga cselekedetei szerint. 14 És a Halál és a Pokol belevettetett a tűz tavába. Ez a második halál, a tűz tava. 15 Ha valaki nem volt beírva az élet könyvébe, az a tűz tavába vettetett.”

Másszunk fel? avagy a Bábel tornya - Igebeszéd Erlitz Anita református lelkésszel (s01e04)

Másszunk fel? avagy a Bábel tornya - Igebeszéd Erlitz Anita református lelkésszel (s01e04)

November 4, 2021

Az emberbe alapvetően bele van kódolva az, hogy az Istenre vágyjon. Azonban a vágy még önmagában nem jó vagy rossz, hanem egy csupán egy mozgató erő. És ez az erő be tud csatornázódni jól is és rosszul is. Ha jól van becsatornázva, akkor az ott istenkeresés indul, ha pedig rosszul, akkor a megistenülni vágyás hiábavaló erőlködése.
Az bibliai őstörténet (1Mózes 1-11) utolsó epizódja a Bábel tornya (1Móz 11,1-9). Ezt a szakaszt beszéljük át Erlitz Anita református lelkésszel. Mit jelent és mit nem ez a bibliai szakasz? Mit üzen számunkra ma ez a történet? Épülnek ma is tornyok? Másszunk fel?

Az Igebeszéd rovat első évadának lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=ZVGC7MwRuSU&list=PLuhJ6pNrVRjNLLs8Jhh48-zGssXveqno7&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Hivatkozott könyvek:

Niall Ferguson: A tér és a torony https://moly.hu/konyvek/niall-ferguson-a-ter-es-a-torony

Yuval Noah Harari: Homo Deus https://moly.hu/konyvek/yuval-noah-harari-homo-deus

 

 

Szólalj már meg! - Lk 12,1-9.11-12 (prédikáció, Reformáció ünnepe, 2021.10.31.)

Szólalj már meg! - Lk 12,1-9.11-12 (prédikáció, Reformáció ünnepe, 2021.10.31.)

October 31, 2021

textus: Lukács evangéliuma 12,1-9.11-12
„1 Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz: Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól! 2 Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. 3 Ezért tehát amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. 4 Nektek, barátaimnak mondom: Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. 5 Megmondom nektek, kitől féljetek: attól féljetek, akinek azonfelül, hogy megöl, arra is van hatalma, hogy a gyehennára vessen. Bizony mondom nektek: tőle féljetek!
6 Ugye, öt verebet adnak két fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. 7 Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok!
8 Mondom nektek: ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. 9 Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. […] 
11 Amikor a zsinagógákba, a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, 12 mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell.”

A menő vállalkozó esete a prófétasággal, avagy mi az egyház? - Ám 7,10-15 (prédikáció, Biblia-vasárnap, 2021.10.24.)

A menő vállalkozó esete a prófétasággal, avagy mi az egyház? - Ám 7,10-15 (prédikáció, Biblia-vasárnap, 2021.10.24.)

October 24, 2021

textus: Ámósz 7,10-15

„10 Ezt az üzenetet küldte Amacjá, Bétel papja Jeroboámnak, Izráel királyának: Összeesküvést szít ellened Ámósz Izráel népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit! 11 Mert így beszél Ámósz: Fegyvertől hal meg Jeroboám, Izráelnek pedig fogságba kell mennie földjéről.

12 Ámósznak viszont ezt mondta Amacjá: Te látnok! Menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd a kenyeredet, és ott prófétálj! 13 Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma! 14 Ámósz így válaszolt Amacjának: Nem vagyok próféta, sem prófétatanítvány. Pásztor vagyok én, és fügét termesztek. 15 De elhívott engem az Úr a nyáj mellől, és ezt mondta nekem az Úr: Eredj, és prófétálj népemnek, Izráelnek!”

Gyermekek úrvacsorája. Miért vagy miért ne? | Gyülekezeti előadás a konfirmáció előtti úrvacsoráról (audió verzió)

Gyermekek úrvacsorája. Miért vagy miért ne? | Gyülekezeti előadás a konfirmáció előtti úrvacsoráról (audió verzió)

October 24, 2021

Az előadás videója: https://youtu.be/Y_vYMH3Gw1c

Evangélikus egyházunk 2021-től lehetővé tette a gyermekek konfirmáció előtti úrvacsoráját. Ennek kapcsán szerveztünk az Ajkai Evangélikus Gyülekezetben egy előadást és azt követő fórumot, amelynek keretén belül kitárgyaltuk a kérdést pro és kontra.

Ki vagyok én? - Ézs 29,13-19 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap, 2021.10.17.)

Ki vagyok én? - Ézs 29,13-19 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 20. vasárnap, 2021.10.17.)

October 17, 2021

textus: Ézsaiás 29,13-19
„13 Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, 14 azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. 15 Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk? 16 Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?!
17 Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. 18 Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. 19 Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt,”

Hordozni és hordozva lenni - Mt 9,1-8 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap, 2021.10.10.)

Hordozni és hordozva lenni - Mt 9,1-8 (prédikáció, Szentháromság ünnepe utáni 19. vasárnap, 2021.10.10.)

October 10, 2021

textus: Máté evangéliuma 9,1-8
„1 Jézus hajóra szállva átkelt, és elment a maga városába. 2 És íme, odavittek hozzá egy bénát, aki ágyban feküdt. Amikor Jézus látta hitüket, így szólt a bénához: Bízzál, fiam, megbocsáttatnak a te bűneid. 3 Ekkor néhányan az írástudók közül így szóltak magukban: Istenkáromló! 4 Jézus pedig, mivel ismerte gondolataikat, ezt mondta: Miért gondoltok gonoszt szívetekben? 5 Ugyan mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttatnak a te bűneid, vagy ezt mondani: Kelj fel, és járj? 6 De azért, hogy megtudjátok, az Emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – ekkor ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! 7 Ő pedig felkelt, és hazament. 8 Amikor a sokaság ezt látta, félelem fogta el őket; és dicsőítették Istent, aki ilyen hatalmat adott az embereknek.”

János 3,16 - A dióhéj-evangélium (bibliatanulmány s02e03) - audió verzió

János 3,16 - A dióhéj-evangélium (bibliatanulmány s02e03) - audió verzió

October 5, 2021

Az eredeti YouTube videó linkje: https://youtu.be/-pibWixoiwM

A bibliatanulmányok második évadjának lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=MKQjN4OJcRo&list=PLuhJ6pNrVRjO3kSes6JPR6410EsDMNL0g&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Az ember alapvető szükségelet a válaszok megtalálása. Egy kérdőjel vagy éppen a három pont nem elégíti ki az emberiség nagy részét. És - ezen felül - a legtöbb ember egyszerű válaszokat keres. De legalábbis rövideket. De nagyon sokszor a válaszok sem nem egyszerűek, sem nem rövidek.

Ha van igevers, amit szinte minden hívő ember tud kívülről, akkor az a János három-tizenhat. Ez a név és a hozzá tartozó két szám a bibliai tanúságtétel egyik csúcspontja. Jézus Krisztus szolgálata egy mondatban. Rövidnek és egyszerűnek tűnik. Pont olyam, mint amilyenre igényünk van, igaz? Ez a mondat, amely csupán 21 szó és 103 karakter (szóköz nélkül) azonban olyan mélységeket, magasságokat és összefüggéseket rejt, amelynek vizsgálata után nyilvánvalóvá válik, hogy ez a mondat tartalában nem egyszerű és nem is rövid, de döbbenetesen fantasztikus.

Hivatkozott korábbi adások:

A bűnről szóló adások:

1. Mi ez a bűn mánia a keresztényeknél? https://www.youtube.com/watch?v=gHj2FUMsyoM&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

2. Tényleg a kígyó hibája? https://www.youtube.com/watch?v=CarfwKM4fKI&t=49s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

Az eleve elrendelésről: https://www.youtube.com/watch?v=-1P72Dcso5I&list=PLuhJ6pNrVRjNworGb4IPiY1Sx03vvrNBL&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

A kozmikus megváltásről: https://www.youtube.com/watch?v=owTmcoVZNDY&t=75s&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

A Szentháromságról szóló adások lejátszási listája: https://www.youtube.com/watch?v=-1P72Dcso5I&list=PLuhJ6pNrVRjNworGb4IPiY1Sx03vvrNBL&ab_channel=Evlelk%C3%A9sz

 

Az összeesküvésen túl - Jer 1,10-17

Az összeesküvésen túl - Jer 1,10-17

October 3, 2021

textus: Jeremiás 1,10-17

„10 Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és irts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj!

11 Majd így szólt hozzám az Úr igéje: Mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem: Mandulavesszőt látok. 12 Az Úr pedig ezt mondta nekem: Jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem.

13 Másodszor is szólt hozzám az Úr igéje: Mit látsz? Így feleltem: Gőzölgő üstöt látok, amely észak felől megdőlt. 14 Ekkor így szólt az Úr: Észak felől tör a veszedelem az ország minden lakójára. 15 Mert idehívom az északi országok minden nemzetségét – így szól az Úr. Eljönnek, és fölállítja trónját mindegyik Jeruzsálem kapuival szemben, a várfalak körül mindenütt, és Júda összes városával szemben. 16 Ítéletet mondok fölöttük minden gonoszságuk miatt, mert elhagytak engem, más isteneknek tömjéneztek, és kezük csinálmányai előtt borultak le.

17 Övezd fel derekadat és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok! Ne rettenj meg tőlük, különben én rettentelek meg téged általuk!”

Nem csak zöld - Ám 4,11-13.5,4 (prédikáció, Teremtés hete, 2021.09.26.)

Nem csak zöld - Ám 4,11-13.5,4 (prédikáció, Teremtés hete, 2021.09.26.)

September 26, 2021

textus: Ámósz 4,11-13.5,4
„11 Olyan pusztulást hoztam rátok, mint amikor Sodomát és Gomorát elpusztította Isten. Olyanok lettetek, mint a tűzből kiragadott üszkös fadarab, mégsem tértetek meg hozzám – így szól az Úr. 12 Ezért bánok így veled, Izráel! És mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izráel! 13 Mert aki hegyeket formál, és szelet teremt, aki tudtára adja szándékát az embernek, aki hajnalt és alkonyatot alkot, és a föld magaslatain lépked, annak neve: az Úr, a Seregek Istene. […]  Ezt mondja az Úr Izráel házának: Engem keressetek, akkor életben maradtok!”

Podbean App

Play this podcast on Podbean App